Privacy statement

Privacy Statement Van Spaendonck Vastgoed B.V.

Van Spaendonck Vastgoed B.V. (tevens h/o Van Spaendonck Ondernemingshuis en hierna te noemen Vastgoed) is een facilitaire huisvestigingsorganisatie, onderdeel van de Van Spaendonck Groep. Vastgoed huisvest verschillende huurders, in de vorm van bedrijven en organisaties. Om deze diensten te verlenen verwerkt Vastgoed verschillende gegevens. Bescherming van de privacy van ondernemingen en personen is hierbij van belang. Daarom behandelt Vastgoed de (persoons)gegevens die zij verwerkt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, waarbij de eisen die voortvloeien uit onder andere de Wet bescherming persoonsgegevens in acht worden genomen.

Privacy Statement Van Spaendonck Vastgoed